11. Klarush

11. Klarush

Klára Bartůňková

Silné a slabé stránky

Soutěživost 5/5
Hravost 4/5
SÍLA 2/5
RYCHLOST 2/5
PRUŽNOST 2/5
INSTINKT 3/5
LOGIKA 3/5
ODVAHA 4/5