O hře FUNNY GAME

O hře FUNNY GAME

Pravidla jsou jasně dána. Dokážeš podle nich hrát?

Máš na to?

Máš na to?

Funny Game je novodobá reality show koncipovaná jako akční úniková hra, plná zvratu a překvapení, kde na konci jeden z vás si odnese výhru milion korun a můžeš to být právě ty. Na začátku je ve hře 40 hráčů kteří spolu mezi sebou soutěží 5 dnů a navzájem se vyřazují různýma úkolama a soutěžema. Hra je opravdu pro každého. Nemusíš být ani inženýr, ani vrcholovej sportovec, aby si v naší hře uspěl. Celá hra funny game se odehrává ve Futurentu. Přečti si pečlivě celá pravidla hry FUNNY GAME a pojď si hrát!

Pojď do toho!

Hráči

Hra začíná s 40 hráči v různých věkových kategorií. Hráč vstoupí na hrací pole v dresu pořadatele a ve vlastní sportovní obuvi. Hráč se v poli může volně pohybovat tak, aby neohrozil zdraví spoluhráčů, pořadatele a jeho spolupracovníků. Hráč může kdykoliv svou účast ve hře ukončit sám – v takovém případě je ze hry vyřazen (viz níže).

Hrací pole

Hracím polem je myšleno předem vymezené a vyznačené území, místnost, prostor určené pořadatelem. Účastníkům bude představeno až v den zahájení hry. Hráči se můžou pohybovat pouze ve vyznačeném hracím poli a budou zde trávit celý čas hry. Překročením, vychýlením, dotknutím se vyznačeného prostoru nebo určitého místa se považuje za porušení pravidel, které vede k vyřazení hráče. Hrací pole bude dostatečně viditelné i označené a všichni hráči s ním budou před začátkem hry seznámeni.

Průběh hry

Hru tvoří tři druhy soutěží, a to LOGICKÉ, POHYBOVÉ, OBRANNÉ.

Logické hry

Hráč nemusí být profesorem, aby uspěl na výbornou. Nejedná se o běžné znalostní hry, kde jsou základem všeobecné vědomosti. Tady rozhoduje vnímavost, bystrost a logické uvažování.

Pohybové hry

Aby účastník uspěl právě v těchto hrách, nemusí být vrcholovým sportovcem ani profesionálním kulturistou. Nicméně základní fyzická zdatnost je nutná.

Obranné hry

Při těchto hrách se prověří psychická odolnost všech hráčů. Ve hře je 1 milion korun, takže je celkem logické, že průběh hry bude náročný i psychicky.

Cíl hry

Cílem hráčů je vydržet až do konce hry a zůstat v hracím poli jako poslední hráč. Pořadatel od samého začátku soutěže brání jeden milion korun, který ve finále získává vítěz hry. Během celé hry proto bude hráčům znepříjemňovat podmínky v hracím poli. Hra končí v okamžiku, kdy v hracím poli zůstává 1 hráč – vítěz. Vítězný hráč obdrží 1 000 000 Kč od pořadatele, a to převodem na hráčem sdělený bankovní účet do 14 dnů od skončení hry. 

Trvání hry a další podmínky

Hráči společně stráví na hřišti 5 až 6 dní a budou se muset vypořádat s nástrahami od pořadatele. Hráč vstoupí na hrací pole v dresu pořadatele a po dobu 5 až 6 dní nebude v kontaktu s okolním světem. Veškeré dny a noci po dobu trvání hry tráví v hracím poli s ostatními účastníky. Hygienické a stravovací podmínky budou značně omezené. Pitný režim bude zajištěný. Hráč nesmí opustit hrací pole, jinak bude ze hry vyřazen. Každý Hráč má číslo a svůj nick a je pod tímto číslem a nickem uváděný po celou dobu hry (příklad: 1. Pedro) Každý hráč bude vždy s jednotlivými soutěžemi v rámci hry seznámený. Vždy musí také potvrdit, že jí rozumí a chápe pravidla. Pravidla a cíl každé soutěže v rámci hry budou vždy nahlas přečtena a vysvětlena pořadatelem před jejím začátkem. Pokud hráč v jednotlivé soutěži v rámci hry neuspěje a bude ze hry vyřazen (viz níže), musí opustit hrací pole bez zbytečného prodlení, aby hra mohla plynule pokračovat.

Vyřazování

Hráč může být ze hry vyřazen, pokud neuspěje v dané soutěži v rámci hry, a to jak samostatně, tak v týmu (týmem jsou myšleno 2 a více hráčů plnících úkol – soutěž). Dále může být hráč vyřazen pořadatelem v rámci hry a za: (I) porušení pravidel nebo pokynů pořadatele, (II) překročení nebo opuštění hracího pole, (III) nesportovní chování podle zvážení pořadatele. Hráč může sám odstoupit ze hry a tím bude ze hry vyřazen. V případě, že dojde ke zranění nebo jiným vážným zdravotním problémům hráče, může lékařský tým pořadatele rozhodnout o vyřazení hráče ze hry.